buy provigil from india Šaudymas į lėkštes – ne vandalizmas, o smagi atrakcija!

Šaudymas į lėkštes – tai populiarus užsiėmimas, išpopuliarėjęs jau Smetonos laikais. Šaudančiojo tikslas – numušti skrendančią molinę lėkštutę (anksčiau jos būdavo vadinamos „moliniais balandžiais“, o šis šaudymas – „stendiniu“). Žaidėjas, naudodamasis šautuvu, užtaisytu dviem šoviniais turi numušti lėkštę tol, kol ji dar skrenda ore.
Šio šaudymo metu būtina dėvėti ausines arba kitas klausą apsaugančias priemones, norint apsisaugoti nuo sveikatai pavojingų pasekmių. Taip pat turėtumėte mūvėti ir akinius, taip apsaugodami akis nuo atsitiktinų lėkščių skeveldrų. Tai pagrindinės taisyklės, kurių būtina laikytis, su kitais saugumo reikalavimais taip pat supažindins instruktoriai.